Category: สสส.

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม แสดงความยินดีกับ สสส.

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การปรับ Mindset … สสส. You are reading post: รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม แสดงความยินดีกับ สสส.

แม่ขอโทษ – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สสส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน. สสส. You are reading post: แม่ขอโทษ – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

เป็นห่วงนะ

ถ้าเอาลำโพงติดท้องฟ้าได้ อยากพูดใส่ไมค์ให้ทุกคนได้ยินว่า . “เป็นห่วงนะ” สสจ.นนทบุรี สสส.-สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม และ Agnos … สสส. You are reading post: เป็นห่วงนะ

สำนึกผิด – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สสส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน. สสส. You are reading post: สำนึกผิด – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ขาดไม่ได้ – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สสส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน สสส. สสส,สร้างสุข,สุขภาพ,สุขภาวะ,สาระสุขภาพ,thaihealth,โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน You are reading post: ขาดไม่ได้ – แคมเปญรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

2 ทศวรรษ สสส. สู่ความภูมิใจระดับโลก

สสส.ได้รับรางวัลเนลสัน เเมนเดลา ในฐานะองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ สสส. อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อร่วมสร้างสังคมเเห่งสุขภาวะอย่างยั่งยืน สสส. สสส,โควิด,สร้างสุข,สุขภาวะ,สาระสุขภาพ,เนลสันแมนเดลา,thaihealth You are reading post: 2 ทศวรรษ สสส. สู่ความภูมิใจระดับโลก

MV จังหวะไทยจังหวะหัวใจ (Studio) เต้นไปกับดนตรีไทย ที่ใครก็เต้นได้ตามจังหวะหัวใจของเรา

จังหวะไทยจังหวะหัวใจ (Studio) เต้นไปกับดนตรีไทย ที่ใครก็เต้นได้ตามจังหวะหัวใจของเรา © 2564 Thai Health Foundation All right reserved – สงวนสิทธิ์ทุกประการ. สสส. You are reading post: MV จังหวะไทยจังหวะหัวใจ (Studio) เต้นไปกับดนตรีไทย ที่ใครก็เต้นได้ตามจังหวะหัวใจของเรา

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย สะท้อนบทบาทการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 สะท้อนบทบาทการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน … สสส. You are reading post: นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย สะท้อนบทบาทการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

วีดีทัศน์นี้ไม่ได้นำเต้น แต่จะมาสอนเต้นทีละท่าอย่างละเอียด "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ"

วีดีทัศน์นี้ไม่ได้นำเต้น แต่จะมาสอนเต้นทีละท่าอย่างละเอียด “จังหวะไทยจังหวะหัวใจ” © 2564 Thai Health Foundation All right reserved – สงวนสิทธิ์ทุกประการ. สสส. You are reading post: วีดีทัศน์นี้ไม่ได้นำเต้น แต่จะมาสอนเต้นทีละท่าอย่างละเอียด "จังหวะไทยจังหวะหัวใจ"

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและก่อตั้งจนก่อเกิดเป็น สสส. เช่นทุกวันนี้ … สสส. You are reading post: ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่