โคกหนองนาสวยๆเมืองขอนแก่น!!จากทุ่งนาธรรมดาๆมาเป็นโคกหนองนา4ไร่สวยๆ

0

โคกหนองนาจ.ขอนแก่น

เกษตรอิสาน ยุคใหม่
[vid_tags]
https://www.youtubepp.com/watch?v=Ljscgb8Tvp8
#โคกหนองนาสวยๆเมองขอนแกนจากทงนาธรรมดาๆมาเปนโคกหนองนา4ไรสวยๆ

You are reading post: โคกหนองนาสวยๆเมืองขอนแก่น!!จากทุ่งนาธรรมดาๆมาเป็นโคกหนองนา4ไร่สวยๆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here